บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

เดือน: พฤษภาคม 2022

เลือก ‘สลิปชีท’ อย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจ

สลิปชีท นั้นเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากสำหรับการขนส่ง เนื่องจากแผ่นสลิปชีทนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าที่อยู่ในการขนส่งนั้นเคลื่อนที่จนเกิดความเสียหายนั่นเอง