บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

เดือน: มิถุนายน 2022

5 กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของ การ กระจาย สินค้า ระหว่างประเทศ

การ กระจาย สินค้า นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก โดยการ กระจาย สินค้า ระหว่างประเทศ โดยจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ดีเพื่อการดำเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง