บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

เดือน: สิงหาคม 2023

ข้อได้เปรียบของแผ่นสลิปชีทในด้านโลจิสติกส์

แผ่นสลิปชีท หรือ Slip Sheet เป็นแผ่นไม้กระดานเนื้อบางคุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นตามขนาด ส่วนใหญ่จะใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนพาเลท