บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

6 บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เพื่อ การขนส่ง ที่คุณต้องรู้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขนส่ง ที่เกิดขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์เติบโตอย่างยั่งยืนในกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ตระหนักว่าบรรจุภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงเพียงกล่องอีกต่อไป แต่หมายถึงระบบการนำเสนอ การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าที่ปลอดภัย คุ้มค่า พร้อมการเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายและผลกำไรดีขึ้น บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารกับผู้บริโภค และเป็นหนึ่งในตัวสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หลักในตลาดผู้บริโภคที่มีการแข่งขันสูงอีกด้วย

การขนส่ง

สำหรับโลจิสติกส์ การขนส่ง นั้นบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญหลายแง่มุมและแตกต่างกันมากมายซึ่งรวมถึงการป้องกัน ความปลอดภัย ความสามารถในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น รูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เป็นต้น เพราะในการขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อทั้งผู้ส่งและผู้รับถือว่าเป็นความสำเร็จของระบบขนส่ง บทความต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์นั้นสำคัญต่อการขนส่ง ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยปฏิบัติตามข้อกำหนด

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการที่จะจัดส่ง หากคุณกำลังจัดส่งไปยังประเทศฝั่งยุโรปอาจมีประเด็นด้านกฎระเบียบที่คุณจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ จะต้องมีแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดมากในการขนส่งสินค้าบนแผ่น Slip Sheet เพราะหากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การจัดส่งของคุณมักจะเกิดความล่าช้าเพราะถูกกักไว้ที่ศุลกากร หรืออาจจะถูกปฏิเสธที่จุดขาเข้า ดังนั้นหากคุณต้องการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ คุณต้องตระหนักถึงปัญหาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด  

2. ทำให้การขนส่งง่ายขึ้น

บรรจุภัณฑ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ช่วยให้การขนส่งง่ายและการจัดการผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งดีขึ้น หากมีสินค้าที่อาจขนส่งได้ยาก ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่างเช่น อุปกรณ์ก่อสร้าง น็อต แก้ว การขนส่งย่อมเป็นไปอย่างยากลำบาก การมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจึงช่วยให้คุณขนส่งสินค้าได้สะดวกมากที่สุดนั่นเอง

3. ปกป้องคุณภาพสินค้า

สินค้าอาจเสียหายและคุณภาพอาจลดลงหากจัดส่งตามที่เป็นอยู่ วัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์คือการปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษแข็งหรือลังไม้ เพื่อป้องกันความเสียหายและคุณภาพที่ลดลง ด้วยบรรจุภัณฑ์ สามารถป้องกันความเสียหายได้เนื่องจากการสั่นสะเทือนและการตกหล่น แก้ไขได้ด้วยสายรัด Composite Strap และยังสามารถป้องกันคุณภาพที่ลดลงได้เนื่องจากเชื้อราและการเน่าจากความชื้น ผลิตภัณฑ์ยังสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ง่ายขึ้นโดยการทำเครื่องหมายชื่อสิ่งของ ปริมาณ วันที่ผลิต และหมายเลขล็อตบนกล่องกระดาษแข็ง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาอีกด้วย

4. ให้ข้อมูลสำคัญ

ความเสียหายประเภทนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อย มักเกิดจากอุปกรณ์ทำความเย็นที่ไม่ได้มาตรฐาน การตั้งค่าอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม การหมุนเวียนของอากาศไม่ดี การจัดการที่ผิดพลาด ไฟฟ้าขัดข้อง การผุ การละลาย ทำให้สินค้าสุกมากเกินไป เกิดรอยฟกช้ำ การเน่าเสีย และผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนสีระหว่างการขนส่ง

5. ทำให้การจัดเก็บสะดวกยิ่งขึ้น

บรรจุภัณฑ์ที่ดี คือ บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย สามารถวางซ้อนกันได้โดยไม่มีช่องว่างมากเกินไประหว่างแต่ละบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างผิดปกติอาจทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่และอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากมีการขนส่งบรรจุภัณฑ์เดียวกันหลายพันชิ้น อย่างไรก็ตามการมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้การจัดเก็บง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีรูปร่างแบบใด บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์บน แผ่น Slip Sheet หรือพาเลทได้ง่ายนั่นเอง 

6. ช่วยขายสินค้าของคุณ

คุณรู้หรือไม่ว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณสามารถเป็นเครื่องมือในการขายได้ การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมทั้งการขายปลีกและขายส่ง รวมถึงการเลือกสี รูปร่างของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก และตราสินค้าช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าและอาจส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เนื่องจากหน้าที่หลักประการหนึ่งคือการปกป้องผลิตภัณฑ์จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดเก็บหรือรอบการจำหน่าย และอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงขาดไม่ได้ที่จะมีระบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีโดยเริ่มจากตัววัสดุ และการป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ติดต่อบริษัท JMP Thailand เราเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในการป้องกันสินค้าเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า จัดจำหน่าย สายรัด Composite Strap แผ่น Paper Slip Sheet เป็นต้น

ที่มา: shiproyal.com