บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

กระดาษสลิป

5 เหตุผลดี ๆ ที่ควรเปลี่ยนจากพาเลทไม้มาใช้ Slip Sheet พลาสติก

Slip Sheet คือ วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบต่าง ๆแทนการพาเลทไม้แบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก