บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

การขนส่งสินค้าอันตราย

การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ

การขนส่งสินค้าอันตรายของในทุก ๆ ปีนั้นมีมากกว่า 1.25 ล้านชิ้นซึ่งถูกขนส่งทางอากาศ ด้วยการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางอากาศที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.9% ของทุกปี