บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

พาเลทไม้

หยุดทุกปัญหาของ ‘พาเลทไม้’ ด้วยแผ่น Slip Sheet

พาเลทไม้ เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดการวัสดุในการขนย้ายสิ่งของ โดยการใช้พาเลทไม้ในการเคลื่อนย้ายอาหารนั้นเสี่ยงต่อแมลงและเชื้อราที่จะอยู่บนพาเลทไม้เป็นอย่างมาก