บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

แผ่นพลาสติกรองสินค้า

แผ่นพลาสติกรองสินค้า (Slip Sheet) ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับซัพพลายเชนเพื่อการส่งออก

แผ่นพลาสติกรองสินค้า (Slip Sheet) นั้นเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ในการขนส่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการใช้พาเลทไม้นั้นให้ประสิทธิภาพในการขนส่งไม่ดีเท่าที่ควร