บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

slip sheet คือ

Slip Sheet คืออะไร?

Slip Sheet มักจะทำจากพลาสติกหรือกระดาษ มีราคาถูกพอที่จะทิ้งหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง แท้จริงแล้ว Slip Sheet คืออะไร มีประสิทธิภาพดีกว่าพาเลทไม้จริงหรือไม่ บทความนี้มีคำตอบ