บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

เดือน: มกราคม 2023

ประโยชน์ของการเปลี่ยนมาใช้ แผ่น Slip Sheet

การเปลี่ยนจากพาเลทไม้ธรรมดาให้เป็นแผ่น Slip Sheet คุ้มค่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าธุรกิจที่กำลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุงให้องค์กรเกิดความยั่งยืนในระยะยาว