บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

Previous slide
Next slide

เรามีข้อมูลที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับ JMP Thailand
ทั้งการคุ้มครองสินค้า การขอถ่ายวัสดุ และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการ

ผลิตภัณฑ์ เพื่อการขนส่งสินค้า ( Material Handing)

เป็นผลิตภัณพ์ เผื่อช่วยลดต้นทุนในการการขนส่ง ขนถ่าย หรือ เคลื่อนย้าย สินค้า บริษํท JMP ได้ออกแบบและผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้ได้กับการขนส่งทั้งภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ บริษัท JMP เป็นที่ยอมรับทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการในระดับสากลทั้งจากลูกค้า ในยุโรปและอเมริกา

ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ป้องกันความเสียหายของสินค้า ระหว่างการขนส่ง ( Cargo security product)

เรามีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในการป้องกันสินค้าเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายเช่น สารดูความชื้นสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ ( Container desiccant ) ถุงลมกั้นสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ ( Dunnage Air bag) ถุงบรรจุสินค้าขนาดใหญ่ ( Container Liner) สายรัดโพลีเอสเตอร์ ( Composite Strap)

JMP เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน
ทั้งยังเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่และสัญญาบรรจุภัณฑ์ออนไลน์ด้วย

เกี่ยวกับ JMP Thailand

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2541 บริษัท JMP มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเป็นอย่างมาก

จากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และได้ขยายไปยังประเทศต่างๆเช่น ยุโรป,แอฟริกาเอเชียและอเมริกาเหนือ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางการค้าในแต่ล่ะประเทศ ทำให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด มีความหลากหลายในราคาที่เหมาะสม

Our Clients
Contact us

บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445