บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

เคล็ดไม่ลับสำหรับช่วยเหลือ การจัด ส่งต้นไม้ อย่างไรให้ปลอดภัย ไร้กังวล หายห่วง

การขน ส่งต้นไม้ และการเก็บรักษาต้นไม้ เป็นการท้าทายความสามารถ ของผู้ปลูกในเชิงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง ในการจัดหาบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้า อย่างต้นไม้ ที่มีความบอบบางเป็นอย่างมาก ได้รับความเสียหาย ที่ไม่พึงประสงค์

ส่งต้นไม้

การดูแลต้นไม้ก่อนการขนส่ง มีบทบาทสำคัญ ในการเพิ่ม หรือลด ความสามารถของต้นไม้ ที่จะทนต่อสภาวะการขนส่ง ซึ่งเคล็ดลับต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม หากต้องการขนส่งต้นไม้ให้ปลอดภัย

ประการที่ 1 ปุ๋ย

การใช้ปุ๋ยในปริมาณที่สูง ก่อนการขนส่ง จะทำให้คุณภาพของต้นไม้ลดลง ทั้งในระหว่าง และ หลังการ ส่งต้นไม้

ประการที่ 2 การรดน้ำ

การรดน้ำต้นไม้ที่มากเกินไป ในช่วง 1 ถึง 2 สัปดาห์ ก่อนการ ส่งต้นไม้ ส่งผลให้ คุณภาพต้นไม้ หรือดอกไม้ สูญเสียอย่างรวดเร็ว หลังการขนส่ง อันเนื่องมาจากความเสียหายต่อระบบราก ของต้นไม้ นั่นเอง

ประการที่ 3 อุณหภูมิ

การจัดการอุณหภูมิ เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด ในการรักษาคุณภาพ ระหว่างการขนส่ง ให้กับต้นไม้ หรือดอกไม้ของคุณ อุณหภูมิที่ลดลง จะช่วยทำให้ ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ’เอทิลีน’ อุณหภูมิในการขนส่งที่เหมาะสม จะแตกต่างกันไป ตามสายพันธุ์ แต่ควรจัดส่งพืชภายในอุณหภูมิต่ำสุด ที่เป็นไปได้ พืชผลที่ไวต่อการแช่เย็น โดยทั่วไปจะจัดส่งที่อุณหภูมิ 10°C ถึง 12°C ในขณะที่พืชที่ ไม่ไวต่อการแช่เย็น จะถูกจัดส่ง ที่อุณหภูมิ 2°C 

ประการที่ 4 ระยะเวลาในการขนส่ง

หากมีระยะเวลา ในการขนส่งที่นานเกินไป จะส่งผลให้ต้นไม้ หรือ ดอกไม้ สูญเสียคุณภาพ อย่างรวดเร็วระหว่างการขนส่ง

ประการที่ 5 การปรับสภาพ

ต้นไม้ ต้องใช้ความระมัดระวัง ทั้งก่อนการ ส่งต้นไม้ ระหว่างขนส่ง และ หลังจาก การขนส่งเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีนักวิจัยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การเลี้ยงดูต้นไม้ก่อนการขนส่ง ไว้ว่า

  • แสง – ระดับแสง ควรลดลง 75% ในช่วง 5 สัปดาห์ ก่อนการขนส่ง
  • การรดน้ำ – ดินควรชื้น โดยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 50% ของความจุดิน ระหว่างการขนส่งดินที่ชื้นเกินไป อาจทำให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย และ ทำให้ใบร่วงได้ พืชควรงดรดน้ำ หนึ่งวัน ก่อนจัดส่ง
  • การใส่ปุ๋ย – อัตราปุ๋ยเริ่มต้น ควรลดลง 25-30% ในช่วง 1 เดือน ไม่ควรใส่ปุ๋ยภายใน 1 สัปดาห์ ของการจัดส่ง

การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ช่วยให้ต้นไม้ปรับตัวเข้ากับความมืดในรถพ่วงและตู้คอนเทนเนอร์ได้ ตลอดจนระดับแสงที่มีน้อยในอาคารและภายในบ้าน ซึ่งพืชที่ไม่ได้รับการปรับสภาพอย่างเหมาะสมจะประสบกับปัญหาการสูญเสียใบจำนวนมากหรือได้รับความเสียหายจากความเย็นได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่แปลกตาเลยว่าทำไมพืชจำนวนมากถูกวางไว้ในโรงเรือนก่อนเป็นเวลา 1 ถึง 3 เดือนหลังจากการขนส่งทางไกล เพื่อให้มีความแข็งแรงหรือเติบโตมากขึ้นก่อนส่งไปถึงมือผู้รับ

ประการที่ 6 บรรจุภัณฑ์

การเลือกบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น จำนวนของใบ ความยืดหยุ่นของกิ่งและใบ ตลอดจนแนวโน้มที่จะพันกันหรือเสียหายระหว่างการบรรทุก อัตราค่าขนส่งและความหนาแน่นในการบรรทุกที่ต้องการเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา

ในการตัดสินใจเลือกปริมาณบรรจุภัณฑ์ ผู้ขนส่งควรคำนึงว่าต้นไม้ที่ไม่มีการป้องกันอาจได้รับอากาศเย็นและมีโอกาสเกิดความเสียหายและฟกช้ำได้ พืชที่เสียหายจะผลิตเอทิลีนมากขึ้น ส่งผลทำให้ใบเหลือง ร่วงหล่น หรือม้วนงอลงได้ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถใช้สายรัด Composite Strap ได้ เนื่องจากการขนส่งที่มีระยะทางไกล จะต้องใช้ตัวช่วยเพื่อลดอัตราการเคลื่อนที่ในตู้ขนส่ง

ประการที่ 7 การขนส่ง

  • ควรติดฉลากบนกล่องอย่างชัดเจนเพื่อแสดงต้นทางและปลายทาง ติดสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น พร้อมแปะป้ายว่าเป็นต้นไม้ห้ามโยน ห้ามคว่ำ พร้อมทั้งระบุรายการว่าเป็นพืชที่มีชีวิต เปราะบาง เน่าเสียง่าย และคำแนะนำด้านอุณหภูมิ
  • หลีกเลี่ยงการจัดส่งในวันหยุด เพื่อให้มั่นใจว่าต้นไม้ที่ทำการขนส่งจะไม่ชะงักอยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานาน
  • กล่องต้นไม้สามารถวางรวมกันบนพาเลทหรือแผ่น Slip sheet ได้ และหากต้องการเก็บให้พ้นแสงแดดโดยตรง ให้คลุมด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อลดการสูญเสียความชื้นและการบาดเจ็บจากเอทิลีน
  • ควรมีป้ายแนะนำการดูแลเลี้ยงดูและการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจข้อมูลที่ให้ควรประกอบด้วยชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ระดับแสงที่แนะนำ ข้อกำหนดด้านน้ำ ปุ๋ย และอุณหภูมิทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
  • ห้ามขนส่งหรือจัดเก็บต้นไม้พร้อมกับผลไม้ ผัก หรือไม้ตัดดอก เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังปล่อยเอทิลีน ไม้ดอกควรจัดส่งแยกต่างหากจากไม้ใบ
  • แนะนำให้ใช้รถพ่วงขนส่งทางอากาศและตู้คอนเทนเนอร์พร้อมชั้นวาง สายรัด Composite Strap และตัวล็อกสำหรับการขนส่งต้นไม้ในระยะทางไกล

หากคุณใส่ใจรายละเอียดทุกประการนี้ คุณก็สามารถรักษาคุณภาพของต้นไม้ได้ในระหว่างการขนส่ง ซึ่งต้นไม้แต่ละชนิดมักมีการดูแลและจัดส่งที่แตกต่างกัน แต่เบื้องต้นทั้ง 7 ประการที่ได้กล่าวไว้ เป็นพื้นฐานเรื่องการขนส่งต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีความบอบบางให้มีความปลอดภัย ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันสินค้าการความเสียหายที่ใช้ในระหว่างการขนส่งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น สนใจสามารถติดต่อสอบถาม JMP Thailand บริษัทชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ผู้ผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกและอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายเนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ขายปลีก บรรจุภัณฑ์สินค้าออนไลน์