บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

Cargo Protection

สารดูดความชื้น ( JMP Clay Unisorb Desiccant for container)

JMP Unisorb Clay Desiccants ช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียจากความเปียกชื้นชื้นในอากาศ ณวัตกรรมการออกแบบจะช่วยให้ไอน้ำกลั่นตัวกลายเป็นเจลอยู่ภายในถุงกันความชื้นป้องกันการรั่วไหลสู่ผลิตภัณฑ์

\Desiccants UniSorb®ผลิตจากแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) และแร่ธาตุดินมีขนาด 1 กิโลกรัมและ 2kg ถุงถูกออกแบบด้วยวัสดุพิเศษชื่อ Tyvek ดูปองท์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหลังจากที่ตัวถึงได้ดูดซับความชื้นไปแล้ว

JMP Unisorb Clay Desiccants ของ JMP ได้รับการทดสอบโดย SGS ว่าสามรถ ดูดซับความชื้นได้ 100% ของน้ำหนักตัว ที่ 37 ° 90% RH

ความชื้นในอากาศทั้งภายนอกทั่วไปหรือในวัสดุหีบห่อที่บรรจุสินค้าจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศหรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ หีบห่อสินค้าจะต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากปัจจัยต่างๆเช่น กลางวัน กลางคืน เขตอากาศร้อน หนาว อากาศภายนอก อากาศในห้องปรับอุณภูมิ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความชื้นหรือหยดน้ำในหีบห่อที่บรรจุ สร้างความเสียหายให้แก่สินค้า

ความชื้นหยดน้ำในตู้คอนเทนเนอร์ หรือ ในบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นในอากาศจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ความชื้นบางส่วนจะระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ ไม้พาเลท พื้นตู้คอนเทนเนอร์ มารวมกับความชื้นที่มีอยู่ในอากาศ อยู่แล้ว
 • จากนั้นเมื่ออุณหภูมิลดลงเช่นในตอนกลางคืนในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือเมื่อเรือเคลื่อนที่เข้าสู่สภาพอากาศที่เย็นกว่าไอน้ำในอากาศจะเกิดการควบแน่นเกาะบนหลังคา ผนังตู้ และ บนตัวผลิตภัณฑ์ภายในตู้
 • ไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นหยดจะไปจับตัวกันที่เพดานของตู้คอนเทนเนอร์ (Container Rain) และสามรถหยดลงมาโดนสินค้าทำให้สินค้าเปียกชื้นได้รับความเสียหาย
 • กระบวนการความร้อนและความเย็นลักษณะนี้ เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งเป็นวงจรในระหว่างการเดินทาง ทำให้ความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ

UNISORB® MINERAL CLAY DESICCANT RANGE

100 gram – Suited for electrical components and the exterior of palletised goods.

500 gram – Suited for marine and engineering components, medical applications and explosives.

1kg – Suited for machinery, boats, base metals, steel, iron, metal cans, automotive products (car seats, brake linings), electronic and digital equipment. 1kg comes with hanging hook for shipping container use.

2kg – Suited for use in 20 and 40 foot shipping containers. Ideal for protection of canned goods, glass, paper, cardboard, packed flour, pet food, cheese, milk powder, agricultural products, horse feed, leather products and pharmaceuticals. 2kg comes with hanging hook.

JMP’s UniSorb Clay Mineral Desiccants – 100gramJMP’s UniSorb Clay Mineral Desiccants – 500gramJMP’s UniSorb Clay Mineral Desiccants – 1kgJMP’s UniSorb Clay Mineral Desiccants – 2kg

CLAY DESSICANT PERFORMANCE

JMP’s UniSorb Clay Mineral Desiccants PerformanceJMP’s UniSorb Clay Mineral Desiccants Performance

CONDENSATION IN YOUR CONTAINER? WHAT ARE THE CAUSES?

Containerised cargo can be subjected to significant temperature variations when stored on deck in the sun, whilst in storage awaiting trans shipment, or whilst crossing the equator.

As the temperature in the container rises the enclosed air is able to absorb more moisture. There are many sources of moisture in a container – the wooden floor and pallets, packaging material and possibly the cargo itself.

Conversely, when there is a drop in temperature the air is not able to hold this extra moisture, which is then released in the form of condensation. The temperature at which this condensation takes place is called the DEW POINT.

A TYPICAL CYCLE IS THEREFORE:

 • As the temperature rises in a container, the enclosed air draws moisture from all possible sources inside the container, i.e. the wooden floor, pallets, product packaging and even the product itself.
 • Then as the temperature drops, i.e. during the night, during atmospheric changes, or when the ship moves into a colder climate, the moisture is released and condenses on the container’s roof and sides.
 • The water that drips from the roof of the container (container rain), together with the condensation that forms on the product causes corrosion, mould, caking of powders, and damage to labels and packaging.
 • This process of warming and cooling repeats itself numerous times during a voyage, causing the damaging moisture cycle to repeat itself.

UNISORB CLAY DESICCANTS ทำงานอย่างไร

 • JMP UniSorb Clay Desiccant จะเริ่มต้นดูดซับความชื้นทันที่เมื่อเราใส่เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์
 • เมื่อปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ JMP UniSorb Clay desiccant จะดูดความชื้นในอากาศในตู้คอนเทนเนอร์ มาเก็บไว้ในถุง ทำให้ความชื้นในตู้ลดลงเรื่อยๆ
 • UniSorb® desiccants จะดูดซับความชื้นต่อไปจนกว่าจะได้รับน้ำหนักประมาณ 80- 100% ของน้ำหนักตัวมันเอง (ดูกราฟ)
 • ความชื้นในอากาศจึงหายไป เมื่ออุหภูมิลดลงจึงทำให้ไม่เกิดหยดน้ำและความชื้น ไม่เป็นอันตรายต่อสินค้า

ตำแหน่งและวิธีจัดวาง JMP UNISORB DESISCCANTS

ตะขอแขวนบนถุง JMP Unisorb desiccant ช่วยให้ติดตั้งง่ายใช้เกี่ยวกับหูที่อยู่ภายในซึ่งอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ หรือ สามารถวางไว้บนสินค้าได้

ณวัตกรรมการออกแบบ ( Innovation Design)

 • ตะขอ ( Hook)- สำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ถุงบรรจุแบบสองชั้น ( Double Packing) – ภายนอกทำจาก Tyvek เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความชื้นออกไปสู่ภายนอก ภายในทำจาก ผ้านอนวูฟเวน ( Non woven)เสริมให้ถึงมีความแข็งแรงมากขึ้น
 • ตัวบ่งชี้ความชื้น (Humidity Indicator) – ถ้าสีขออินดิเคเตอร์เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีชมพูบ่งบอกว่าความชื้นในภาชนะบรรจุได้ถึง 90% RH 37 ขึ้นไปซึ่งเตือนว่าสินค้าในตู้อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายจากความชื้นและเชื้อรา

JMP UniSorb Desciccant หากถูกจัดวางวางและใช้ในปริมาณที่เพียงพออย่างถูกต้องจะช่วยปกป้องสินค้าของคุณให้แห้ง

การดูดซับ ( Absorbent)

 • สารดูดความชื้นของ JMP ทำจากดิน Montmorillonite ผสมกับแคลเซียมคลอไรด์ ผ่านกระบวนผลิตที่ทันสมัยกายภาพและทางเคมีหลายอย่างรวมถึงขึ้นรูปการทำเม็ดกลม และการอบแห้งที่
 • 90% RH, 37o สารดูดความชื้น JMP Unisorb Desiccant สามารถดูดซับความชื้นได้ 80 -100% ของน้ำหนักตัว
 • สารดูดความชื้นของเราสามรถลดความชื้นสัมพัทธ์.ในอากาศให้ต่ำลง ทำให้สินค้าปลอดภัยจากความชื้นเวลาที่อุณภูมิและความชื้นสัมพัท์เปลี่ยนแปลงในเวลาขนส่งสินค้า

สารดูดความชื้น JMP UniSorb เนื่องจากทำจากดินะรรมชาติจึงปลอดภัยไร้สารพิษ จึงสามารถกำจัดนำไปทิ้งได้เหมือนเป็นขยะทั่วไป

ถุงบรรจุ – TYVEK

DuPont Tyvek®ทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง 100% เป็นเส้นใยที่ต่อเนื่องและเหนียวเป็นพิเศษ ทำให้มั่นใจกว่าถุงจะมีความแข็งแรงไม่แตกหรือฉีกขาด

 • Tyvek®ใช้การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างกระดาษฟิล์มและเนื้อผ้าเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานและมีรูพรุนสูงทำให้แข็งแรงและดูดซับความชื้นได้ดี
 • Tyvek® ถูกออกแบบมากให้เหียวแน่น แข็งแรง สามารถต้านทานการเจาะทุลุ สามรถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • โครงสร้างรูพรุนที่แน่นของ Tyvek ทำให้แม้แต่อนุภาคเล็กที่สุด ไม่สามารถหลุดออกจากถุงได้
 • Tyvek® ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม สารดูดความชื้น ผลิตภัณฑ์ยา และ อาหาร
 • Tyvek®มีความแข็งแรงน้ำหนักเบายืดหยุ่น ผิวเรียบและไม่เป็นขุย ทนต่อน้ำ, สารเคมี, รอยขีดข่วนและริ้วรอย
 • ถุงที่ทำจากTyvek®นั้นทนทานต่อการฉีกขาดสูง จึงสามารถการปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณได้เป็นอย่างดี จากการทดสอบฝุ่นของ MIL-D-3464E นั้นให้ผลลัพธ์ของฝุ่นน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม. รายงานเอสจีเอ 2080114 / LD แสดงปริมาณกำมะถัน 243PPM ซึ่งปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 • Tyvek® ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา FDA เพื่อใช้ในการสัมผัสอาหารและยาโดยตรง

Did You Like This Post? Share it