บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

5 ทริคการจัดส่ง สินค้าอันตราย ให้ปลอดภัย

ในแต่ละปี มีการขนส่ง สินค้าอันตราย หลายล้านรายการจากทั่วสารทิศ ทั้งถนน รถไฟ อากาศ หรือทางทะเล ผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องอาจอาจนำมาซึ่งความอันตราย อย่างเช่น การบาดเจ็บสาหัส สูญเสียทรัพย์สิน เพราะใช้แผ่น Slip Sheet ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ ไม่ได้ใช้สายรัด Composite ระหว่างการขนส่ง จนกระทั่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สินค้าอันตราย

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในการขนส่ง สินค้าอันตราย คือการทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้ว ความสำเร็จของโลจิสติกส์ไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและคุ้มค่าเท่านั้น นอกจากนี้ยังจำเป็นที่ผลิตภัณฑ์จะมาถึงปลายทางโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม สินค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการใด ๆ

ด้วยเหตุนี้ ในการจัดการและขนส่งผลิตภัณฑ์อันตราย ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดอย่างเหมาะสม ต้องมีการวางแผน ทักษะในการจัดองค์กร พนักงาน และการพึ่งพาอุปกรณ์ บทความต่อไปนี้จะคำแนะนำด้านความปลอดภัยเรื่องการปฏิบัติเมื่อต้องจัดส่งสินค้าอันตราย

(1) ดำเนินการฝึกอบรมที่เหมาะสม

พระราชบัญญัติและระเบียบการขนส่สินค้าอันตราย (TDG) กล่าวถึงการจัดการและการขนส่งสินค้าอันตราย ไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางอากาศ ทางรถไฟ หรือทางน้ำ ควรต้องมีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การรายงานเหตุการณ์ อุบัติเหตุ และการฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สัมผัสกับสิ่งอันตราย ซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกของบริษัทคือควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องและได้รับข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ แต่กฎหมายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นโปรดตรวจสอบทั้งคำแนะนำของทั้งรัฐบาลและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว ใบรับรอง TDG จะออกให้เป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นจะต้องมีการฝึกอบรมขึ้นใหม่ 

(2) จำแนก สินค้าอันตราย ให้ถูกต้อง

สินค้าอันตราย เป็นศัพท์เฉพาะที่ครอบคลุมวัสดุและสารต่าง ๆ มากมาย สิ่งสำคัญคือสินค้าอันตรายทั้งหมดนั้นไม่เหมือนกัน มีวิธีการจัดการและขนส่งที่แตกต่างกัน  TDG ได้จัดประเภทที่แตกต่างกันของสินค้าอันตรายเป็น 9 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทที่ 1วัตถุระเบิด
 • ประเภทที่ 2 ก๊าซ
 • ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ
 • ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ
 • ประเภทที่ 5วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
 • ประเภทที่ 6วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ
 • ประเภทที่ 7วัตถุกัมมันตรังสี
 • ประเภทที่ 8วัตถุกัดกร่อน
 • ประเภทที่ 9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด หมายถึง วัตถุและสิ่งของที่มีความเป็นอันตราย ซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 8 และให้รวมถึงสารที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็ง เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทชนิด B (UN.2071), Asbestos, Zinc hydrosulfite, PBC เป็นต้น

(3) ติดต่อผู้จัดส่งล่วงหน้า

มีข้อกำหนดและข้อจำกัดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละบริษัทขนส่ง เมื่อพูดถึงการขนส่ง สินค้าอันตราย TDG ระบุข้อกำหนดกฎหมายเบื้องต้นไว้ แต่อาจมีมาตรการเพิ่มเติมในบริษัทขนส่งหลายแห่ง ดังนั้นจึงแนะนำให้ติดต่อกับผู้จัดส่งของคุณก่อนเสมอเพื่อตรวจสอบรายละเอียดว่าสินค้าของคุณควรเตรียมเอกสารหรือต้องเตรียมการสำหรับการจัดส่งอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกบริษัทขนส่ง ควรเลือกบริษัทขนส่งที่มีอุปกรณ์ป้องกันสินค้าเสียหายที่มีคุณภาพ อย่างเช่น สายรัด Composite ที่แข็งแรงทนทาน หรือแผ่น Slip Sheet แทนการใช้พาเลทไม้ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ไปในตัว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

(4) ได้รับการบรรจุและติดฉลากอย่างถูกต้อง

ต้องดูแลให้พัสดุได้รับการบรรจุและติดฉลากอย่างเหมาะสม พยายามบรรจุหีบห่อหรือติดฉลาก ให้เป็นไปตามระบบการจัดประเภทและการติดฉลากสารเคมีทั่วโลก (GHS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองโดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปัจจัยต่าง ๆ จะกำหนดบรรจุภัณฑ์ของการขนส่ง ประกอบด้วย

ประเภทและปริมาณของสินค้าอันตราย: TDG กำหนดข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายประเภทต่าง ๆ สินค้าบางชนิดไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งหากไม่มีแผนความช่วยเหลือฉุกเฉิน

วิธีการขนส่ง: วิธีการขนส่งที่แตกต่างกันมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังจัดส่งสินค้าทางอากาศ บรรจุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และข้อบังคับสินค้าอันตราย (DGR)

การจัดส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ: ในกรณีที่ต้องการจัดส่งไปต่างประเทศจะมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังขนส่งทางน้ำ การจัดส่งภายในประเทศจะอยู่ภายใต้ TDG แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการจัดส่งระหว่างประเทศ รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG) ก็มีผลบังคับใช้เช่นกัน

 

ในการติดฉลากสินค้าต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ : 

ชื่อในการขนส่งที่ถูกต้อง: คือชื่อทางเทคนิคและคุณสมบัติที่เป็นอันตรายที่มีอยู่ในสินค้าอันตรายตามที่ระบุไว้โดย TDG เช่น FLAMMABLE LIQUID, TOXIC ควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอa

ป้ายประเภทอันตราย: เป็นฉลากที่ระบุประเภทของวัสดุอันตรายในการขนส่ง เช่น CORROSIVE หรือ FLAMMABLE LIQUID 

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: มีกลุ่มการบรรจุ 3 กลุ่มภายใต้ TDG 

 • กลุ่มบรรจุภัณฑ์ I – สารอันตรายมาก
 • กลุ่มบรรจุภัณฑ์ II – สารอันตราย
 • กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III – สารอันตรายปานกลาง

ป้ายบอกทิศทางของเหลว: เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่เป็นของเหลวถูกขนส่งในทิศทางที่ถูกต้อง ให้ใส่ฉลากกำกับทิศทางเสมอ 

เครื่องหมายรับรองของสหประชาชาติ: เครื่องหมายถาวรบนบรรจุภัณฑ์ซึ่งยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานเบื้องต้นที่กำหนดโดยสหประชาชาติสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย สินค้าประเภทต่าง ๆ อาจมีข้อกำหนดในการติดฉลากเพิ่มเติม ดังนั้นโปรดตรวจสอบระเบียบข้อบังคับล่วงหน้าเสมอ

(5) ใส่ใจในรายละเอียด

ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ควรตรวจสอบงานของพนักงานอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัสดุสำหรับจัดส่ง การจัดทำรายการจัดส่ง การบรรจุ การติดฉลากสินค้า และการจัดวางโดยใช้สายรัด Composite ที่แข็งแรงสามารถช่วยป้องกันความผิดพลาดและอุบัติเหตุได้

แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วการขนส่งสินค้าอันตรายจะเป็นธุรกิจที่เป็นอันตราย คำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้จะช่วยลดอุบัติเหตุและเหตุการณ์เลวร้ายให้เหลือน้อยที่สุด การดำเนินการฝึกอบรมที่เหมาะสมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยที่สุด การจัดประเภทสินค้าด้วยตนเองเป็นกุญแจสำคัญ เช่นเดียวกับการติดต่อกับผู้จัดส่งที่คุณเลือกเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของบริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดส่งของคุณได้รับการบรรจุและติดฉลากตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่บังคับใช้เป็นสิ่งสำคัญ และการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่างานที่ทำในทุกขั้นตอนจะช่วยรักษาจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ท่านที่ต้องการขนส่งสินค้าอันตรายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถ การขนส่งทางเรือ การขนส่งด้วยรถไฟ หรือการขนส่งโดยเครื่องบิน สามารถติดต่อบริษัท JMP Thailand เพื่อออกแบบและผลิตสินค้าในการป้องกันสินค้าเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย เช่น สายรัด Composite Strap แผ่น Paper Slip Sheet ใช้รองสินค้าทดแทนพาเลทไม้และพาเลทพลาสติค สามารถช่วยลดพื้นที่และค่าต้นทุนในการป้องกันความเสียหายได้