บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

Cargo Protection

  • Home
  • Cargo Protection
  • ถุงลม กั้นสินค้า กันกระแทก สำหรับ ตู้คอนเทนเนอร์ ( Dunnage Air bag)

ถุงลม กั้นสินค้า กันกระแทก สำหรับ ตู้คอนเทนเนอร์ ( Dunnage Air bag)

ถุงลมกั้นสินค้า สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ ใช้กั้นสินค้าหรือใส่เติมเต็มช่องว่างของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจากการโค่นล้มระหว่างการขนส่ง

ถุงลมประกอบไปด้วย 2 ส่วน ด้านในทำจากพลาสติคที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำหน้าที่ป้องกันการรั่วไหลของอากาศ ภายนอกทำจากกระดาษหรือ พลาสติคที่มีความแข็งแรงสูงทำหน้าที่รับแรงดันจากสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์

ในกรณีของสินค้าที่หลากหลายและความต้องการแตกต่างกันออกไป เราสามารถออกแบบถุงลมให้เหมาะกับสินค้าแต่ละประเภทได้ โดย มีหลักการในการเลือกและออกแบบเบื้องต้นดังนี้

ลักษณะการขนส่งสินค้า เช่น ทางเรือ ทางรถยนต์ หรือ ทางรถไฟ

  • น้ำหนักของสินค้า
  • ปริมาณความชื้นในสถานที่เก็บ
  • มาตรฐานของสินค้า การรับรองจาก AAR ( American Association of Railroads)
  • ความรวดเร็วในการทำงาน
  • ทิศทางการบรรจุลมลงในถุงลม

Did You Like This Post? Share it