บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

การขนส่งสินค้า มีกี่ประเภท และแบบไหนที่ “ใช่” สำหรับธุรกิจของคุณ

ขนส่งสินค้า ประเภทของการขนส่งสินค้า ปัจจุบันการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีเเทคโนโยีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น  มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธีผู้ ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจสินค้าของตนเอง สามารถแบ่งออกได้เป็น5 ประเภท   

1. การ ขนส่งสินค้า ทางบก (Land Transportation)

แย่งออกเป็นลักษณะยานพาหนะดังนี้ 

  • การขนส่งสินค้า ทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือ รถบรรทุก (Truck Transportation) ที่ในปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก เหมาะสำหรับสินค้าขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ สะดวก รวดเร็ว ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
  • การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) เป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในยุคสมัยก่อน หรือยุคบุกเบิกการขนส่ง แม้ในปัจจุบันจะได้รับความนิยมลดน้อยลงก็ตาม เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักและปริมาณมาก ในระยะทางไกล มีอัตราค่าบริการไม่แพงมากนัก และขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหลายชนิด
  • การขนส่งทางจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับของขนาดเล็กและขนาดกลาง ระยะการขนส่งสั้น ไม่สามารถส่งในระยะไกลได้ ราคาไม่แพงมาก การขนส่งทางจักรยานยนต์เหมาะกับของที่ต้องการความรวดเร็วในระยะการขนส่งระยะสั้น  

2. การขนส่งสินค้าทางน้ำ (Water Transportation)

การขนส่งทางน้้า รวมถึงการขนส่งทางแม่น้้า และทางทะเล โดยทั่วไปการขนส่งทางน้้าจะใช้เรือสินค้า ที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้าได้ทีละมาก ๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ซึ่งการขนส่งทางน้้าต้องอาศัย โครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญคือท่าเรือ ต้นทุนต่อหน่วยต่ำเพราะเรือมีขนาดใหญ่ และใช้พลังงานขับเคลื่อนต่อน้้าหนักต่้า ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ สามารถรองรับสินค้าได้เกือบทุกชนิด

3. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)

โดยตู้คอนเทนเนอร์นั้น ถูกสร้างให้มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถยกขนถ่ายสินค้าโดยใช้ปั้นจั่น และสับเปลี่ยนรูปการขนส่งเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้ในระหว่างทาง เช่น จากเรือ ต่อด้วยรถบรรทุก\ ปัจจุบัน การขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จึงได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะการขนส่งจากจีนมาไทย ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายได้เป็นอย่างดี

4. การขนส่งทางอากาศ (Air Tiansportation)

การขนส่งทางอากาศมีความสำคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะทำการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการ ขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย หรือ สินค้าประเภทแฟชั่น ที่ต้องการการกระจายไปทัั่วโลก รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอย่าง สัตว์เลี้ยง ที่ตอนนี้ก็นิยมใช้ขนส่งทางอากาศ

5. การขนส่งแบบ Pipeline หรือการขนส่งโดยใช้ระบบท่อ

การขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซ เช่น น้ำประปา น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดยการขนส่งผ่านระบบท่อนั้นจะแตกต่างจากการขนส่งในทางอื่นๆ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งนั้นไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ ซึ่งเส้นทางในการขนส่งนั้นอาจ จะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ ประเทศแรกที่ใช้ระบบการขนส่งผ่านท่อนั้น คือประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการใช้สำหรับขนส่งน้ำมัน แต่สำหรับประเทศไทยนั้นก็มีการใช้งานการขนส่ง ในรูปแบบนี้เช่นกัน โดยเป็นระบบการขนส่งทางท่อสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

เพราะฉะนั้นในการขนส่งแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยให้งานขนส่งนั้นส่งสู่มือลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ   ยิ่งได้ตัวช่วยอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรองสินค้าเพื่อการขนส่งที่มีคุณภาพแล้วนั้นยังช่วยเสริมความมั่นใจในทุกการเดินทาง สินค้าถึงมือผู้รับได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่ทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง พร้อมทำให้ผู้รับรู้สึกประทับใจต่อตัวสินค้าและธุรกิจของท่าน บริษัท JMP Thailand ได้ออกแบบและผลิตสินค้า เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในการป้องกันสินค้าเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่งสินค้า อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย เช่น สายรัด Composite Strap แผ่น Paper Slip sheet ใช้รองสินค้าทดแทนพาเลทไม้และ พาเลทพลาสติค เป็นต้น

  • สนใจรายละเอียด  โทร +662 – 1147448 (Auto 5 Line)
  • 02-2075442 / 098-246-5445 (Hotline) / 092-327-0777 (Hotline)