บริษัท เจเอ็มพี พิสเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต4703 (ริเวอร์6) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120

Troll Free Number

(66) 02-114-7448
(66) 02-016-2688
(66) 092-327-0777
(66) 098-246-5445

ความหมายของ สัญลักษณ์ บนบรรจุภัณฑ์ของ คุณคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

สัญลักษณ์ เป็นลักษณะทั่วไปที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน บรรจุภัณฑ์จะครอบคลุมตั้งแต่สัญลักษณ์การแพ้อาหาร การรีไซเคิล รักษาความปลอดภัย ไปจนถึงสัญลักษณ์ที่เน้นมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งมักวางสัญลักษณ์ไว้บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลสำคัญ ระบุถึงสิทธิของผู้บริโภค หรือเพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนคำแนะนำในการจัดการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย แบ่งแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง สัญลักษณ์ บางตัวมักเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฉพาะ และมีสัญลักษณ์จำนวนมากได้รับมาตรฐานในระดับสากล สัญลักษณ์เหล่านี้จึงมีหลายสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และการกำจัด เรามาดูกันว่าสัญลักษณ์แต่ละรูปบนกล่องบรรจุภัณฑ์หมายถึงอะไรบ้าง

สัญลักษณ์

(1) โลโก้ ISPM-15 สำหรับไม้ส่งออก

โลโก้ นี้หมายถึงมาตรฐานสากลสำหรับมาตรการสุขอนามัยพืชยังเป็นที่รู้จัก ISPM15 นี้ใช้เฉพาะกับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ที่มีไว้สำหรับการส่งออก เช่น พาเลท หรือลังไม้ ทุกวันมีการขนส่งหีบห่อไม้จำนวนมากทั่วโลกเพื่อจัดส่งสินค้าทุกประเภท เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืชจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่ง โดยมาตรฐานนี้กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ทั้งหมดต้องผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงมาก บางธุรกิจจึงเริ่มหันมาใช้ แผ่น Slip Sheet เพื่อรองสินค้าแทนไม้พาเลท

(2) สัญลักษณ์ของสินค้าที่บอบบาง

คุณอาจพบคำว่า “เปราะบาง” พิมพ์อยู่บนกล่องบางกล่องซึ่งทำให้เข้าใจว่าสินค้าภายในกล่องเปราะบางและอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องจัดการอย่างระมัดระวัง หรือในบางครั้งคุณอาจจะพบสัญลักษณ์แก้วไวน์แตกที่พิมพ์บนกล่องแทนคำว่าระวังแตก โดยส่วนใหญ่ในกล่องที่ติดสัญลักษณ์นี้มักมีส่วนประกอบของแก้วหรือบรรจุแก้ว ซึ่งระบบขนส่งมักป้องกันความเสียหายด้วยการใช้สายรัด Composite Strap ตรึงกับกล่องพัสดุ เพื่อไม่ให้ของมีการเคลื่อนไหวระหว่างขนส่ง

(3) สินค้าที่ต้องจัดการด้วยความระมัดระวัง

สัญลักษณ์นี้ระบุว่าบรรจุภัณฑ์ต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสิ่งของหรือสินค้าในกล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์นี้ไม่จำเป็นต้องบอบบางเสมอไป แต่บางครั้งต้องหลีกเลี่ยงการเขย่า อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ยาหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

(4) สัญลักษณ์ระบุว่าด้านใดควรหงายขึ้น

สัญลักษณ์นี้ประกอบด้วยลูกศรสองลูกที่ชี้ขึ้นด้านบน เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญแก่บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการบรรจุภัณฑ์ ชี้นำวิธีการวางกล่องเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งตรง หากบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์นี้ แสดงว่าต้องไม่นำสิ่งของที่บรรจุไปด้านข้างหรือกลับหัว เนื่องจากอาจแตกหักได้ นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าควรเปิดกล่องจากด้านใด

(5) ภาชนะที่ไวต่อความชื้น

เมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ แสดงว่าสิ่งของหรือสินค้านั้นไวต่อความชื้น จึงควรหลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในที่ชื้นและป้องกันไม่ให้เปียกน้ำตลอดการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเล เพื่อยับยั้งการกัดกร่อนจากความชื้นและน้ำ และสัญลักษณ์นี้ยังบอกอีกว่าสิ่งของในกล่องนั้นไม่กันน้ำ

(6) สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

สัญลักษณ์นี้สร้างขึ้นในปี 1970 บ่งบอกว่าบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์หรือได้รับการออกแบบจากวัสดุรีไซเคิล ดังนั้นจึงแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าบรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังการใช้งาน ซึ่งแสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของผู้ขนส่ง โดยมากบริษัทขนส่งเองก็มักจะใช้ Slip sheet แทนไม้พาเลท เพราะลดการทำลายธรรมชาติจากการตัดต้นไม้

(7) สินค้าไวต่ออุณหภูมิ

โดยทั่วไปแล้วจะพบสัญลักษณ์นี้ในบรรจุภัณฑ์ที่ขนส่งอาหารหรือผลิตภัณฑ์ยาที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มักจะมาพร้อมกับตัวเลขบนเทอร์โมมิเตอร์ แสดงว่าบรรจุภัณฑ์ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิหนึ่งเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

(8) สัญลักษณ์วัสดุไวไฟ

เปลวไฟเป็นสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้ง่ายและสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวางไว้ใกล้เปลวไฟ ประกายไฟ ควัน พื้นผิวที่ร้อน และอะไรก็ตามที่จุดไฟได้ ซึ่งอาจรวมถึงสารเคมีบางชนิด ละอองลอย กระดาษ และอื่น ๆ ทุกคนที่เกี่ยวข้องตลอดการเดินทางจึงควรเก็บบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากแหล่งความร้อนและเชื้อเพลิง

สัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อบ่งบอกถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตามเมื่อต้องจัดเก็บ จัดการและจัดส่งแพคเกจ สัญลักษณ์จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสินค้าและแต่ละเครื่องหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการป้องกันสูงสุดในระหว่างการขนส่ง ซึ่งบางครั้งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกันหลายอัน เพราะการทำเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องและครบถ้วนช่วยป้องกันการจัดการที่ไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ การจัดส่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งและการจัดการการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ JMP Holdings Pty Ltd มีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำและออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าของท่าน เรามีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศออสเตรเลีย และขยายสาขาไปทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ขายปลีก บรรจุภัณฑ์สินค้าออนไลน์ และการบริการ จัดทำหน่าย อาทิ แผ่น Slip Sheet สายรัด Composite Strap.